Treibball, oftewel: drijfbal, is een jonge hondensport die volledig in opmars is in zowel Nederland als België. Treibball is oorspronkelijk bedacht door Jan Nijboer, een in Duitsland wonende Nederlander die de sport zó groot heeft gemaakt dat deze nu in diverse Europese landen wordt beoefend. Treibball is een alternatief voor schapendrijven en vergt de nodige inspanning van zowel de handler als de hond. Niet alleen balbeheersing, maar ook samenwerking is van essentieel belang om het spel naar een hoger niveau te tillen.

Treibball kan zowel in wedstrijdvariant als in spelvariant worden uitgeoefend. De regels voor de wedstrijdvariant worden nader toegelicht onder het kopje ‘spelregels’. De spelvariant is een variatie op de wedstrijdvariant. Je kan hierbij denken aan: tijd- gambling, de bal door een tunnel drijven, parcours afleggen, de ballen op nummer of kleur drijven of de ballen in een andere opstelling neerleggen.

Benodigdheden

Om de sport Treibball te kunnen beoefenen dien je je niet alleen goed te laten informeren bij een erkende Kynologenclub, maar ook te beschikken over minimaal 1, maximaal 8 grote ballen, een goal, een stok en een groot speelveld. Welke ballen er geschikt zijn, wat je nodig hebt voor een goal en hoe groot het speelveld dient te zijn lees je hieronder.

Indien je voornemens bent om met de hondensport Treibball te beginnen is het een aanrader om instructies in te winnen bij een erkende Hondenschool. Hierdoor kom je alle ins en outs te weten over de sport en kan je goed voorbereid van start.

Afhankelijk van het niveau waarop je Treibball wilt beoefenen heb je maximaal 8 lichtgewichte, plastic ballen nodig. Deze ballen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar en kan je aanschaffen in een sportwinkel of bij een fysiotherapeut. Let daar bij wel op dat de ballen ‘anti- burst’ zijn, zodat de ballen leeglopen als zij onverhoopt lek raken. Welk formaat bal je nodig hebt, hangt af van het formaat van je hond. Ballen met een diameter van 45 cm worden veelal gebruikt voor honden met een schofthoogte tot en met 40 centimeter. Ballen met een diameter van 65 centimeter worden gebruikt voor honden met een schofthoogte hoger dan 40 centimeter.

De hond moet alle ballen in de goal verzamelen. Hiervoor kan je pionnen gebruiken of een windscherm. Om alle ballen aan het einde in de goal te houden kan je een (bezem)stok gebruiken.

Daarnaast heb je ook een groot speelveld nodig. De breedte van het speelveld ligt tussen de 15 en 25 meter, de lengte tussen de 30 en 50 meter en de goal beslaat een breedte van 3 meter. Indien je gebruik maakt van 8 ballen, zorg er dan voor dat deze verspreidt liggen over een lengte van 20 meter zodat er voldoende afstand is tussen de ballen.

Ten slotte, vergeet de overheerlijke beloningen niet!

Spelregels

Spelregels bepalen niet alleen de inhoud van de sport, maar ook de gedragsregels. Spelregels geven alle deelnemers een duidelijke structuur en werkwijze zodat iedereen een eerlijke kans heeft om deel te nemen aan de sport. Treibball heeft niet alleen diverse klassen en niveaus opgesteld om iedereen een gelijke kans te geven, maar ook regels met betrekking tot het uitoefenen van de sport en gedragsregels.

De wedstrijdreglementen omschrijven 4 klassen en 5 niveaus. De klassen zijn onderverdeeld in herdershonden/veedrijvers of overige rassen en de schofthoogte (kleiner of hoger dan 40 centimeter). De niveaus zijn onderverdeeld in: starters, niveau A, niveau B, niveau C en niveau D. Het startersniveau is laagdrempelig. In dit niveau wordt met 1 bal tegelijk gewerkt en is de afstand van de goal tot de startbal 5 meter. In niveau A wordt er met 3 ballen tegelijk gewerkt en is de afstand van goal tot de startbal 10 meter. In niveau B en C worden met 6 ballen gewerkt, het verschil is echter dat de afstand van de goal tot de startbal bij C langer is, namelijk 15 meter in plaats van 10 meter. Niveau D is het hoogste niveau en de hond werkt dan met 8 ballen tegelijk. Hierbij is de afstand van de goal tot de startbal 20 meter.

De start van Treibball is als volgt. Allereerst worden de ballen in een grote driehoek gelegd. De hond staat tezamen met de handler in een goal. Vervolgens geeft de handler een sein of teken en moet de hond zo snel mogelijk de ballen een voor een terugdrijven naar de goal. De handler mag daarbij gebruik maken van zijn stem, gebaren of fluitsignalen. In totaal heeft de hond 10 minuten de tijd om de ballen in de goal te drijven. De tijd gaat lopen vanaf het moment dat de hond ‘de outrun’ start en stopt op het moment dat alle ballen zich in de goal bevinden en de hond voor de goal ligt.

Samenwerking staat bij deze sport centraal en daarom is het mogelijk om bonuspunten te verdienen (maximaal 3) als de handler en de hond laten zien dat zij goed kunnen samenwerken. Anderzijds kunnen voor fouten en geen goede samenwerking strafpunten worden gegeven.

Tijdens het spel kan je ook gediskwalificeerd worden. De reden voor diskwalificatie zijn onder andere:

– De hond maakt de bal kapot
– De baas oefent te veel druk uit op de hond
– De hond verlaat het speelveld
– De hond ontlast zich in de ring
– De bal komt buiten het speelveld
– De handler heeft zijn hond tijdens het spel aangelijnd

Al met al een hele hoop regels waar rekening mee gehouden dient te worden. Voor meer informatie, raadpleeg een erkende Hondenclub die alle spelregels nog eens nader kan toelichten.

De eerste keer Treibball

De eerste keer een nieuwe sport beoefenen is en blijft altijd spannend. Niet alleen voor de handler, maar ook voor de hond die nog geen idee heeft wat hem te wachten staat. Daarom is het van groot belang om goed voorbereid te werk te gaan en de sport rustig op te bouwen.

Vanaf de allereerste les is het belangrijk dat de hond respect leert hebben voor de bal. Hij mag niet achter de bal aan jagen en ook niet de bal kapotbijten. Tevens dient te hond te leren dat hij de bal voort moet bewegen door middel van zijn borst, poten of snuit. Hier komt zowel denkwerk als behendigheid bij kijken. Daarnaast is het verstandig om de sport rustig op te starten, dus eerst met 1 bal te beginnen totdat de hond weet dat hij de bal in de goal moet duwen en vervolgens voor de goal moet plaatsnemen. Als dit goed gaat dan kan je het aantal ballen opvoeren naar 3, 6 en uiteindelijk 8 ballen.

Voor wie is Treibball geschikt?

Het leuke aan de hondensport Treibball is dat iedereen, zowel jong als oud, sportief of niet sportief, mee kan doen aan deze sport. De handler leert de hond van afstand te sturen en instructies te geven, waardoor ook mensen in een rolstoel kunnen deelnemen. Maar ook mensen met een visuele beperking kunnen deelnemen doordat de ballen groot van formaat zijn en veelal felgekleurd zijn.